Green Gabiony

Green gabiony jsou modulární gabionové prvky používané na stabilizaci, obnovu a protierózní ochranu břehů vodních toků.

Jsou speciálně zkonstruovány tak, aby vyhověly požadavkům environmentálního bioinženýrství, např. na založení živé vegetace či výsadbu kořenových systémů rostlin nebo na vybudování trvalých, vegetačních a vystužených konstrukcí. Green gabion je tvořen košem vyrobeným z pozinkovaného dvouzákrutového ocelového pletiva s povrchovou polymerovou ochranou. Navíc je Green gabion vystlaný kokosovou rohoží. Koše se na staveništi plní kamenivem. Prostor mezi kameny se před uzavřením koše naplní kvalitní ornicí.Ornice slouží k růstu vegetace, výplňové kamenivo tvoří tuhý skelet systému.

Gabiony se v našich závodech vyrábějí po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

need more information maccaferri