macTex

 

MacTex® AR

Geotextilie MacTex® AR se používá při výstavbě vozovek a slouží na vytvoření nepropustné membrány s vysokou tahovou pevností v konstrukčních vrstvách vozovky.

Je vyrobena z netkané propichované geotextilie z 100%-ních polypropylenových štřihových vláken. Polypropylen je stabilní v rozpětí pH od 2 do 13 a samotná geotextilie MacTex® AR je odolná vůči ultrafialovému záření, bilogické degradaci a běžně se vyskytujících kyselin a zásad.

MacTex® C2

MACTEX® C2 je vysokopevní dvouosý geokompozit ze směrově orientované struktury. Je tvořen tkanou polyesterovou geotextilií v kombinaci s netkanou filtrační geotextilií. Používá se zejména na separaci a vyztužení.

MacTex® H

MacTex® H je vysoce kvalitní netkaná geotextilie vyrobena z čistých přírodních vysoce soudržných polypropylenových vláken metodou vpichování s následnou povrchovou tepelnou úpravou. Výrobek je vhodný pro všechny bežné způsoby použití jako separační a filtrační geotextilie.

MacTex® N

MacTex® N je vysoce kvalitní netkaná geotextilie vyrobená z čistých vysoce houževnatých polypropylenových vláken metodou vpichování. Výrobek je vhodný pro všechny bežné způsoby použití jako separační a filtrační geotextilie.

MacTex® P

MacTex® P je vysoce kvalitní netkaná geotextilie vyrobená z čistých vysoce houževnatých polypropylenových vláken metodou vpichování a tepelným kalandrovaním. Výrobek je vhodný pro všechny bežné způsoby použití jako separační a filtrační geotextilie. Díky své tloušťce a plošné hmotnosti se používají jako ochranná vrstva geomembrán, zejména na skládkách odpadů.

MacTex® W1

Geotextilie MacTex® W1 je plošně tkaná struktura z polyetylenových pásků v podélném a příčném směru. Bežně se používá pro účely stabilizace zemin a podkladních vrstev, kde je současně vyžadována separace a vyztužení.

MacTex® W2

Geotexiílie MacTex® W2 je tkaná geotextilie v podélném i příčném směru z vysoce houževnaté polyesterové příze. Tyto vysoce pevnostní tkané geotextilie jsou určeny na stabilizaci zemin a podkladních vrstev. Protože jsou vyrobeny z polyesteru, nepodléhají takovému přetvoření jako geotextilie z polypropylenu. Používají se zejména tam, kde je vyžadována dlouhodobá pevnost a stálost.

MacTex® EC

Geotextilie MacTex® EC je tkaná textilie vyrobená z vysoce soudržných polypropylenových pasů. Používá se ve vyztužených horninových konstrukcích s obalovaným lícem na zachycení ornice nebo jako součást systému Green Terramesh.

S cílem zachovat pravidelnost otvorů jsou rozměry ok geotextilie MacTex® EC malé. Jednotlivé pásy jsou potaženy vrstvou PVA.

MacTex® HF

Geotextilie MacTex® HF je tkaná geotextilie v obou směrech (příčně i podélně) ze 100 % přírodního polyetylenu s vysokou hustotou jednotlivých vláken. Ve výrobním procesu se používá nerecyklovaný materiál.

Je speciálně navržena pro účely filtrační (např. odvodňovacího systému podloží skládek), kde se vyžaduje vysoká chemická odolnost a minimální velikost otvorů z důvodu minimalizace rizika kolmatace geotextilie.

need more information maccaferri