MacTex® W1

Geotextilie MacTex® W1 je plošně tkaná struktura z polyetylenových pásků v podélném a příčném směru. Bežně se používá pro účely stabilizace zemin a podkladních vrstev, kde je současně vyžadována separace a vyztužení.

need more information maccaferri