MacTex® HF

Geotextilie MacTex® HF je tkaná geotextilie v obou směrech (příčně i podélně) ze 100 % přírodního polyetylenu s vysokou hustotou jednotlivých vláken. Ve výrobním procesu se používá nerecyklovaný materiál.

Je speciálně navržena pro účely filtrační (např. odvodňovacího systému podloží skládek), kde se vyžaduje vysoká chemická odolnost a minimální velikost otvorů z důvodu minimalizace rizika kolmatace geotextilie.

need more information maccaferri