MacMat® R – Steel

MacMat® R je vyztužená georohož vyrobená z polypropylénové 3D rohože extrudované na dvouzákrutové ocelové pletivo. Výztužné ocelové pletivo má mechanické vlastnosti vyšší než předepisuje ČSN EN 10223-3 Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely. Ocelový drát použitý na výrobu tohoto pletiva má standardně povrchovou ochranu Galmac (ZN+Al), která může být nahrazena polymerovou ochranou z důvodnu zvýšení životnosti výrobku (více než 120 let).

MacMat® R se používá na protierozní opatření, kde zlepšuje podmínky pro růst vegetace. Po instalaci georohože MacMat® R se na ni jednoduše umístní kvalitní ornice.

Používá se i na ochranu proti vodní erozi, zejména v blízkosti vodních toků. K uchycení georohože MacMat® R na svahy se používají hřebíky nebo kolíky v souladu s projektovou dokumentací.

Nejčastěji se tato vyztužená georohož používá u hřebíkovaných svahů, kde hřebíky zajišťují celkovou stabilitu svahu a MacMat® R zajišťuje lokální stabilitu mezi hřebíky a protierozní ochranu celého svahu.

need more information maccaferri