mac grid

 

MacGrid® AR

MacGrid® AR je plošná geomříž, která se používá na vyztužení asfaltových vozovek. Geomříže jsou vyrobeny ze sklolaminátových nebo polyesterových vláken. Vyznačují se vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti. Při rekonstrukci vozovek nabízejí cenově efektivní řešení, neboť předcházejí šíření trhlin v horních asfaltových vrstvách vyztužované konstrukce.

Geomříže typu MacGrid® AR G jsou doplněné o geotextilii, která je impregnována asfaltem. Tímto způsobem se ve vozovce, kromě ochrany před vznikem trhlin, vytváří vodotěsná membrána, která izoluje podloží a velmi silně spojuje jednotlivé vrstvy asfaltového koberce.

MacGrid®EG

MacGrid® EG jsou extrudované tuhé dvouosé polypropylenové geomříže. Vyznačují se vysokou tahovou pevností v podélném a příčném směru.

Geomříže MacGrid® EG se používají ve štěrkové aktivní zóně silničních komunikací, železničních staveb nebo na lesních a zemědělských přístupových cestách. Hlavním úkolem je zvýšit únosnost podloží a zajistit rovnoměrné sedání vozovky.

Štěrkovitý materiál se zaklíní do otvorů geomříže MacGrid® EG, jejíž membrána zajišťuje přenos tahových napětí.

MacGrid® EG snižuje deformace a redukuje vznik „vyjetých“ kolejí ve vozovkách. Jejich použitím ve vozovkách se významným způsobem snižuje potřebná tloušťka aktivní zóny.

MacGrid® T

MacGrid® T je geokompozit určený pro vyztužování zemin. Vyrábí se z tkané geomříže z vysoce houževnaté polyesterové příze chráněné polymerovým obalem. Použitím vícevláknité polyolefinové 3D georohože se podařilo zajistit u tohoto kompozitu vylepšený povrch.

Geomříže MacGrid® jsou vyrobeny tak, aby byly mechanicky a chemicky odolné vůči okolnímu prostředí

MacGrid® WG

MacGrid® WG je geomříž určená pro vyztužování zemin. Vyrábí se z vysoce houževnaté polyesterové příze s vysokou molekulární hmotností jednotlivých vláken. Příze je v průběhu tkaní podélně předpjatá a následně obalená polymerovou ochrannou vrstvou.

Geomříže MacGrid® WG se používají tam, kde je nutno vyztužit zeminy (např. vyztužené násypy nebo strmé svahy), případně tam, kde je nutno zajistit rovnoměrné sedání násypu.

Geomříže MacGrid® jsou vyrobeny tak, aby byly mechanicky a chemicky odolné vůči okolnímu prostředí.

need more information maccaferri