MacGrid® EG

MacGrid® EG jsou extrudované tuhé dvouosé polypropylenové geomříže. Vyznačují se vysokou tahovou pevností v podélném a příčném směru.

Geomříže MacGrid® EG se používají ve štěrkové aktivní zóně silničních komunikací, železničních staveb nebo na lesních a zemědělských přístupových cestách. Hlavním úkolem je zvýšit únosnost podloží a zajistit rovnoměrné sedání vozovky.

Štěrkovitý materiál se zaklíní do otvorů geomříže MacGrid® EG, jejíž membrána zajišťuje přenos tahových napětí.

MacGrid® EG snižuje deformace a redukuje vznik „vyjetých“ kolejí ve vozovkách. Jejich použitím ve vozovkách se významným způsobem snižuje potřebná tloušťka aktivní zóny.

need more information maccaferri