Gabion Green MacSoil

 

Green gabiony

Green gabiony jsou modulární gabionové prvky používané na stabilizaci, obnovu a protierózní ochranu břehů vodních toků.

Jsou speciálně zkonstruovány tak, aby vyhověly požadavkům environmentálního bioinženýrství, např. na založení živé vegetace či výsadbu kořenových systémů rostlin nebo na vybudování trvalých, vegetačních a vystužených konstrukcí. Green gabion je tvořen košem vyrobeným z pozinkovaného dvouzákrutového ocelového pletiva s povrchovou polymerovou ochranou. Navíc je Green gabion vystlaný kokosovou rohoží. Koše se na staveništi plní kamenivem. Prostor mezi kameny se před uzavřením koše naplní kvalitní ornicí.Ornice slouží k růstu vegetace, výplňové kamenivo tvoří tuhý skelet systému.

Gabiony se v našich závodech vyrábějí po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001.

Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

MacSoil gabiony

MacSoil je gabionový prvek ve tvaru lichoběžníku a je vyroben z dvouzákrutového ocelového pletiva. Používá se na výstavbu nízkých opěrných konstrukcí nebo na ochranu opěrných zdí.

Ve finální podobě připomíná přirozený svah pokrytý vegetací.

Na čele gabionového prvku MacSoil je umístněna další vrstva pletiva tvořící úzký prostor pro vložení kvalitní ornice. Na ochranu ornice před vysypáním z čela konstrukce se používá geosyntetická rohož. Vlastní gabión se plní obvyklým způsobem.

need more information maccaferri