FlexMac® W

FlexMac® W se používá na obdobné účely jako FlexMac DT, a to v situacích, kdy je riziko nerovnoměrného sedání zanedbatelné.

FlexMac® W je mnohobuňková konstrukce vyrobena z ocelového svařovaného pletiva vyloženého zevnitř netkanou geotextilií.

Buňková konstrukce se plní přímo na stavbě lokálně dostupným materiálem a tvoří bariéru proti stoupající vodě, nebo slouží k zajištění stability dočasných výkopů.

Moduly FlexMac® W se spojují po délce spojovacím materiálem a tím umožňují vybudovat konstrukci požadované délky.

need more information maccaferri