duna-system

 
Duna systém je vyztužená horninová konstrukce, která se používá na budování protihlukových a ochranných bariér. Líce konstrukce mohou být osazené vegetací, či mohou mít kamennou povrchovou úpravu, záleží pouze na požadavcích klienta.

Násyp se buduje z modulárních dvoustranných prvků, které se ukládají na sebe a vytvářejí strmý, nebo dokonce svislý líc. Lícové prvky jsou vzájemně spojeny výztužnými prvky, které se následně vyplňují hutněným materiálem.

Modulární lícové prvky a výztužné prvky jsou vyrobeny a spojeny již v našich výrobních závodech z důvodu snížení doby nutné pro instalaci přímo na stavbě. Zhotovitel jednoduše osadí lícové modulární prvky a ukloní je do požadovaného sklonu. Posléze se realizuje vlastní těleso konstrukce a zásyp líce.

Výztužné prvky jsou vyrobeny z dvouzákrutového ocelového pletiva s povrchovou úpravou Galmac Zn-Al a dodatečnou polymerovou vrstvou. Lícový prvek je vyroben z ocelového svařovaného pletiva s povrchovou úpravou Galmac (Zn-Al).

need more information maccaferri