Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Podmínky používání

  1. Naše webové stránky

Máte možnost prohlížet si naše webové stránky a získat tak úplný přehled o službách a produktech, které nabízíme. Naše webové stránky si můžete volně prohlížet, nebo se můžete zaregistrovat jako uživatel, jestliže si přejete získat přístup k doplňujícím informacím týkajících se naší podnikatelské činnosti. Přejete-li si zaregistrovat se jako uživatel, získáte možnost odebírat náš bezplatný informační bulletin, a pokud budete souhlasit, budeme vám zasílat emaily s nabídkami a akčními nabídkami, které by vás mohly zajímat.

  1. Souhlas s pravidly a podmínkami

Upozorňujeme, že používáním našich webových stránek vstupujete do právního vztahu s naší společností a vyjadřujete souhlas s našimi pravidly a podmínkami. Jste povinni uchovávat své heslo v tajnosti a svůj účet s nikým nesdílet. Informace, ke kterým jste získali přístup, jsou vlastnictvím společnosti Officine Maccaferri S.p.A. Nesmíte je tudíž šířit ani používat k žádným komerčním účelům ve vztahu k třetím stranám bez našeho souhlasu.

Společnost Officine Maccaferri S.p.A si vyhrazuje práva duševního vlastnictví. Ostatní ochranné známky a loga, použité ve spojitosti s našimi webovými stránkami, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Stejně tak vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany soukromí, jimiž se řídí způsob shromažďování, použití, sdílení a uchovávání osobních údajů, jež nám poskytnete.

Tento souhlas se týká i těchto Pravidel a podmínek, jak rovněž Zásad ochrany soukromí a společnost Officine Maccaferri S.p.A. má právo zde příležitostně zavádět změny.

  1. Požadavky na poskytování služeb

Registrací na našich webových stránkách prohlašujete, že jste starší 18 let a že jste oprávnění uzavřít s námi tuto dohodu dle následujících podmínek.

  1. Internetové odkazy na jiné webové stránky

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat internetové odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že každá z těchto webových stránek se řídí vlastními pravidly a zásadami ochrany soukromí. Pečlivě si je přečtěte. Odmítáme veškerou odpovědnost za obsah cizích webových stránek, ke kterým lze získat přístup ze stránek Officine Maccaferri.

  1. Ochranné známky a autorská práva

Ochranné známky, loga a značky služeb, zobrazované na těchto webových stránkách, jsou registrované i neregistrované ochranné známky společnosti Officine Maccaferri. jejích poskytovatelů licencí nebo poskytovatelů obsahu, případně jiných třetích stran. Všechny tyto ochranné známky, loga a značky služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nic, co se nachází na těchto webových stránkách, nelze považovat za nepřímý souhlas, důvod k uplatnění zásady „estoppel“” nebo jakékoliv jiné povolení nebo právo používat jakékoliv ochranné známky, loga nebo značky služeb, vyobrazené na webové stránce, bez předchozího písemného souhlasu, s výjimkou případů uvedených v tomto textu. Společnost Officine Maccaferri si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně přiznána, na a k webovým stránkám a jejich obsahu. Tyto webové stránky a jejich obsah, včetně ale nikoli výlučně textů, výtvarného provedení, grafiky, rozhraní a kodifikace, jak rovněž jejich výběr a úprava, jsou chráněny jako dílo italskými právními předpisy o ochraně autorských práv. Všechny technické informace, které společnost Officine Maccaferri S.p.A použila k vytvoření výtvarného řešení, byly získány v souladu s právními předpisy nebo jako informace volně dostupné třetím osobám.

  1. Omezení odpovědnosti

Nynějším berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s převzetím plné odpovědnosti za používání webových stránek. Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že veškeré informace, které jste uvedli nebo získali během používání webové stránky, nemusí být bezpečné. Tímto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že používáte webové stránky na své vlastní riziko a že máte k těmto stránkám přístup zdarma. Tímto prohlášením berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Officine Maccaferri S.p.A. ani její přidružené subjekty, dodavatelé ani třetí strany – poskytovatelé obsahu, v plném rozsahu, jaký poskytuje rozhodné právo, nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, exemplární, nahodilé, mimořádné, následné nebo jakékoliv jiné škody, vzniklé v důsledku nebo jinak spojené s těmito webovými stránkami nebo jakýmikoliv jinými webovými stránkami, ke kterým jste získali přístup prostřednictvím internetového odkazu z těchto webových stránek nebo v důsledku jakéhokoliv jednání, které jsme provedli nebo nedokázali provést v důsledku komunikace, kterou jste nám poslali, nebo za prodlevu případně za nemožnost používání webových stránek nebo jakýchkoliv jiných informací, produktů nebo služeb, reklamovaných nebo nabytých prostřednictvím webových stránek nebo za vymazání jakýchkoliv materiálů, dodaných nebo zveřejněných na webových stránkách, ať už na základě smlouvy, nebo jde o křivdu, přímou právní odpovědnost nebo jiné. Toto vyloučení odpovědnosti platí bez omezení na veškeré škody nebo úrazy vzniklé v důsledku jakéhokoliv selhání funkčnosti, chyb, vynechání, přerušení, vymazání, poruch, počítačových virů, poškození souborů, poruchy komunikační linky, sítě nebo systému, na váš ušlý zisk, odcizení, zničení, neoprávněný přístup, úpravy, ztrátu nebo použití jakýchkoliv údajů a na veškeré ostatní hmotné i nehmotné škody.

  1. Rozhodné právo a řešení sporů

Souhlasíte, že všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s touto dohodou a s používáním našich webových stránek, se řídí italskými právními předpisy.

Ve zcela nepravděpodobném případě sporu je příslušným soudem soud v italské Boloni.

  1. Jak nás kontaktovat

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Officine Maccaferri S.p.A.

Via Kennedy 10

40069 Zola Predosa (Bologna) Itálie

 

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This