Náš úkol při uzavírce Vašeho báňského provozu. Uzavírka báňských provozů a obnovení ekosystému je jedna z nejdůležitějších činností životního cyklu báňského
provozu. Nabízíme nepropustné systémy s drenážní funkcí, které zabraňují vnikání vody
do ložiska. Kromě toho nabízíme i systémy rychlé obnovy vegetace a protierozní
ochranu půdy.

Naše řešení dlouhodobé ochrany vod. Často je nutné u velkých uzavřených hald nebo skládek odpadů vybudovat vodohospodářská díla, jež slouží ke kontrole odtoku srážkových vod ze zájmového území. Pro tyto potřeby nabízíme systémy jednoduché protierozní ochrany až po přehradní systémy a svislé konstrukce vyrobené z našich
gabionů a Reno® matrací.

Pro tyto účely nabízíme široký sortiment umělých a biologicky odbouratelných systémů
vyztužení hornin a protierozní ochrany.

need more information maccaferri