Úprava od začátku až do konce. Mezi úpravárenské procesy při těžbě a zpracování nerostů patří fragmentace, granulování, mletí, třídění a koncentrování.

Naše odborné zkušenosti a řešení vysoce namáhavých a zatížených konstrukcí.Máme bohaté zkušenosti s výstavbou velkých výsypných a opěrných stěn v báňských provozech a podpěrných konstrukcí dopravníkových systémů. Při budování těchto vysoce namáhaných a zatížených konstrukcí používáme výrobky MacRES® a Terramesh® společně s našimi extrémně odolnými a vysocepevnostními geomřížemi Paralink® .

Úspora peněz i času. Další výhodou je to, že tyto vyztužené horninové konstrukce
můžou být postaveny rychle a na zpětný zásyp se používá recyklovaný lokálně získaný materiál. Tím se šetří peníze i čas, neboť se minimalizuje nepříznivý vliv výstavby na
nepřetržitý báňský provoz.

Ochrana životního prostředí v procese získávání koncentrátu. V etapěkoncentrování výluhů jsou zapotřebí hydroizolační systémy, jimiž se předchází prosakování koncentrátu do okolitého prostředí a možné kontaminaci zvodnělých vrstev. Na vyztužení takovýchto konstrukcí se používají naše geosyntetické výstuhy,geomembrány MacLine® a drenážní geokompozity MacDrain® zabraňují únikům koncentrátu a vzniku možné kontaminace okolního prostředí.

need more information maccaferri