Od gabionů po geosyntetické materiály. Z historického hlediska mezi tato řešení patří našerenomované gabionové koše a Reno matrace, které jsme po vývoji geosyntetických materiálůo tyto a další řešení rozšířili. Dnes vybíráme z logicky odstupňované nabídky výrobků, která nám umožňuje optimalizovat jednotlivá řešení pro klienty.

Naše zkušenosti s řešením problémů. Už více než sto let rozvíjíme široké odborné znalosti v oblasti řešeníinženýrských problémů úpravy vodních toků a pobřeží. Tyto problémy jsou spojené s erozivní činností vody na okolité prostředí – naše řešení minimalizují nebo eliminují tyto nepříznivé vlivy.

Síla vycházející z výrobků a vědomostí. Vědomosti a schopnost nabízet řešení v různé kombinaci výrobků staví naše inženýry do silné pozice, ze které dokáží mezinárodním konzultantům, velkým stavebným firmám a investorům nabídnout při hledání nových řešenínávrhy šité na míru.

Řešení šitá na míru. Disponujeme schopnostmi a výrobními technologiemi pro řešení šitá na míru pro různé projekty. Nejlepším příkladem je naše účast na projektu MOSE na ochranu Benátek před silným vlnobitím.

Ekologické alternativy. Máme zkušenosti i s řešeními pro bioinženýrství a budovaní „ekologičtější“ protierozní ochrany pobřeží, koryt vodních toků, nebo zadržovacích nádrží. Používáme přírodní materiály a rostliny ve spojení s tradičními materiály.

Různé výrobky pro různé problémy. Naše portfolio výrobků nachází využití v mnohých řešeních:

  • Zpomalení toků. Úprava řek a vodních toků pomocí příčných staveb (hráze a splavy), ochrany říčních břehů a gabionových výhonů snižuje erozní vlivy způsobené tokem řeky. Tato řešení často vytvářejí systémy pro zásobování vodou a zavlažovací kanály pro zemědělství. Tok řek ve městech je často usměrněnkanály, které jsou lemovány Reno matracemi z důvodu omezení eroze říčních
    toků.
  • Snížení účinků eroze. Ochrana proti vymílání: naše řešení jsou osazovány po obvodu mostních pilířů, v nádržích, na přepadových kanálech vystupujících z přehrad a v báňských provozech na omezení účinku eroze vlivem tekoucí vody.
  • Umělé vodní plochy. Nádrže, akumulační nádrže a rybníky: naše řešení jsou používána na budování konstrukcí nádrží, kanálů, nádrží sloužících na rozptýlení energie toku a akumulačních nádrží ale také konstrukcí umístněných na golfových hřištích a v zemědělství.
  • Ochrana a oprava pobřeží. Pobřežní díla: Nabízíme řešení, která chrání pobřeží nebo konstrukce na pobřeží a také řešení, která slouží na opravu nebo obnovu poškozených částí pobřeží – například vlnolamy nebo gabionové výhony na ochranu, nebo rekonstrukci dun a sanaci útesů.
  • Ochrana pro vaše potrubí a kabelová vedení. Ochrana potrubí: Matrace Sarmac® a ACBM se používají již dlouhou dobu na ochranu potrubí a kabelových vedení pod hladinou vody. Rohože Sarmac® si zachovává pružnost i ve studené vodě a díky měkčí, poddajnější konstrukce je ideální pro použití při křížení potrubí.

Aplikace

need more information maccaferri