S našimi řešeními je odkalování sedimentů jednodušší a levnější. Odkalování je odstraňování vody z horninového materiálu anebo zeminy filtrací, odstřeďováním či
jinými postupy oddělování pevných a kapalných částic. Nabízíme vynikající řešení v podobě našeho geotextilního potrubí, MacTube®, které slouží na odkalování a vysoušení
hlušiny nebo kalů. Je speciálně zkonstruované tak, aby zadržovalo pevné částice uvnitř
potrubí a odfiltrovaná tekutá část se uvolnila přes tkaninu. Zbytek pevných částic je možné před likvidací vysušit řízeným a cenově efektivním způsobem.

need more information maccaferri