Hodnota našich výrobků při skladování. Bezpečné skladování hlušiny, odpadu, výluhů a toxických látek je důležitá součást báňských procesů. Do našeho sortimentu
řešení problémů při skladování patří geosyntetické membrány MacLine®, geomříže MacGrid® a drenážní geokompozity MacDrain®. Používají se v podloží vyluhovacích a odpařovacích nádržích a lagunách. Záchytné hráze jsou často geomřížemi vyztužené horninové konstrukce nebo gabionové opěrné gravitační konstrukce.

Základ drenážních konstrukcí. Vysoké hlušinové haldy způsobují v podloží značné
deformace. Vysoce pevnostní geomříže Paralink® zajistí vyztužení podloží a minimalizaci rozdílného sedání a zachovají dlouhodobou funkčnost drenážních
konstrukcí.

need more information maccaferri