Emergency-Flood

Mělké a regulovatelné. Povodně, které způsobují největší škody na celém světě, mají hloubku jenom 30 cm. Následky povodní je možné zmírnit řešením Maccaferri. Tím dojde kezmírnění důsledků a nákladů podniků, jednotlivců, pojišťoven i celého národního hospodářství.

Ochrana před nevyhnutným. Když už se povodni nedá zabránit, rychle realizovatelné bariéry představují užitečný způsob ochrany proti stoupající vodě – na dočasné zvýšení kapacity vodního toku zvýšením břehů, opravou trhlin či vybudováním zábran okolo zařízení nebo infrastruktury a na jejich ochranu.

Preventivní řešení. Náš software na návrh úprav vodního toku a naše řešení úspěšněpomáhají klientům na celém světě. V první řadě je důležitá prevence proti přelití vodního toku a zaplavení, a to skrze dobrý návrh koryta a použití vhodných vodních děl.

Řešení pro ostatní případy. Po lesných požárech či jiných podobně zničujících událostech je ochrana nově zkultivované půdy velice důležitá. Cílem je předcházet odplavování ornice do vodních toků či dokonce zabránit iniciaci bahenních toků. Naše protierozní georohože se používají na ochranu svahů a pomáhají zlepšovat podmínky pro opětovný růst vegetace. Pokud tato řešení není možné realizovat, můžou se použít i jiná konstrukční řešení s cílem zmírnit následky hydrogeologických problémů (např. mělké sesuvy). Používají se proto bariéry Maccaferri proti zemním tokům (vyztužené násypy – ochranné valy z vyztužené zeminy nebo gabionů a protierozních regulačních konstrukcí z matrací Reno).

Aplikace

need more information maccaferri