Naše efektivní řešení strmých svahů v otevřených povrchových lomech.Maximalizace objemu těžby a minimalizace prostoru pro budování přístupových komunikací a ostatní infrastruktury je důvodem pro vybudování co nejpříkřejších svahů. Jakýkoliv stabilitní problém nebo pád horniny či skalního bloku má výrazný vliv na bezpečnost a průběh prací v lomu. Nabízíme řešení v podobě vysoce pevnostního ocelového pletiva Steelgrid® HR, panelů HEA, kruhových panelů či dynamických bariér, které jsou schopny pohltit kinetickou pádovou energii od 100kJ. Pro nárazy s energií až 20 000 kJ nabízíme ochranné valy z vyztužených horninových konstrukcí. Jsou
mnohem méně náročné na údržbu než systémy záchytných sítí, nehledě na schopnost odolávat i početným nárazům bez nutnosti jejich opravy.

need more information maccaferri