Naše nabídka řešení zajištění tunelů, šachet a štol. Nabízíme různá řešení proti nekontrolovatelnému pádu materiálů při těžební činnosti. Nabízíme ocelové nebo polymerové pletiva či stříkaný vláknobeton. Naše vysocepevnostní polymerové ochranné pletivo Pararib® do tunelů má bílou barvu, je samouhasitelné a lehce se s ní manipuluje ve stísněných prostorech. Ocelová a polymerová vlákna Wirand® se přidávají do přečerpávaného stříkaného betonu při realizaci ostění šachet a štol, dokáží nahradit i tradiční ocelové pletivo.

Minimální přerušení báňské činnosti a maximální produktivita. Naše řešení se rychle aplikují a minimalizují přerušení báňské činnosti.

need more information maccaferri