Efektivní infrastruktura vede k efektivnímu báňskému provozu. Funkční systém nájezdových ramp, přístupových cest, objektů na odvodnění podpovrchových vod a kanalizační systémy jsou klíčové pro nepřetržitý báňský provoz. Dokážeme Vám pomoci, použitím geomříží MacGrid® v budované komunikaci zvýšíme únosnost podloží, díky
gabionům a Reno® matracím jsme schopni zajistit protierozní ochranu odvodňovacích příkopů případně protierozními rohožemi MacMat® ochránit výtokové kanály.

Náš sortiment řešení ochrany proti skalnímu zřícení. Naše ocelová pletiva na ochranu proti skalnímu zřícení (Steelgrid® HR, kruhové panely a panely HEA) a dynamické bariéry se ve většině případů používají na zastavení padajících kamenů a skalních bloků, které ohrožují dopravní komunikace a můžou narušit nepřetržitý báňský provoz. Spoluprací se specializovanými dodavateli v této oblasti jsme naše systémy a
výrobky přizpůsobili konkrétním dodavatelským způsobům instalace.

130 let zkušeností přizpůsobovaných Vašim potřebám. Naše odborná způsobilost je založena na 130 letech odborných zkušeností v oblasti stavebnictví, geotechniky a vodohospodářských staveb. Dnes je však přizpůsobena i konkrétním potřebám báňských provozů a staveb.

need more information maccaferri