Materiál a technická podpora jsou vždy po ruce. Vlastníci a provozovatelé báňskýchprovozů vyžadují kvalitní geotechnické, geologické a vodohospodářské řešení, dodané včasa nainstalované rychle, s cílem minimalizovat pokles produktivity provozu. Jsme přítomni ve více než 100 zemích světa, takže těžební společnosti nejsou daleko od poboček společnostiMaccaferri a technické podpory, kterou nabízíme. Máme více než 30 výrobních závodů po celém světě a jen málo firem dokáže nabídnout stejnou dostupnost materiálu jako my.

Řešení pro každý problém. Naše výrobky a řešení pomohou vlastníkům báňských provozůs jakýmkoliv problémem v každé etapě životního cyklu dolu.

Umíme vám nabídnout řešení – od přístupové cesty na stavbu a cesty nutné pro dopravu materiál na místo dalšího zpracování, přes zmírnění rizik spojených se skalním zřícením,shromažďováním výrobku, uskladněním výluhu až po odvodnění a rekultivaci prostředí po báňské činnosti. Stačí, když se na nác obrátíte!

Rozsah není překážkou. Přestože existují rozdíly mezi težebním a stavebním průmyslem, tato odvětví mají i hodně společného v technologiích, které používáme na řešení problémůnašich klientů. Zatížení působící na báňské konstrukce je vyšší a zejména na vyztuženéhorninové konstrukce vyklápěcích ramp a opěrných zdí pro drtiče rudy je často extrémní, neboť hmotnosti naložených vozidel dosahují v některých případech i více než 300 tun. V akumulačních nádržích jsou uskladněny nebezpečné výluhy namísto dešťové vody a horizontální drenážní geokompozity můžou být použity jako podkladní vrstva pro vyluhování na haldách namísto rozsáhlé horizontální plochy.

Pomáháme zlepšovat bezpečnost a efektivnost. Kromě infrastrukturních řešení nabízíme i technologie, které zvyšují efektivitu a bezpečnost báňských provozů. Naše geomříže zvyšujíúnosnost dopravních cest, brání před vyjetím kolejí, a zlepšují tak účinnost dopravy. Snižujítím náklady na běžnou opravu vozovky. Naše systémy na ochranu před skalním zřícenímzabraňují dopadu kamenů a horninových bloků na vozidla, obydlí a prvky infrastruktury.

Pomáháme obnovovat přírodu. Naše zkušenosti s vodohospodářskými regulačními stavbami, protierozní ochranou a obnovou vegetace, pomáhají i při obnově prostředí na konci životního cyklu báňských provozů a usnadňují obnovu přirozeného stavu prostředí.

Cenné a ekologické řešení. Usilujeme o to, abychom nabízeli řešení, která přinášejí tu nejlepší hodnotu pro klienta a které jsou šetrné k životnímu prostředí: vyberte si ze širokénabídky výrobků, které maximalizují využívání lokálně získaných materiálů a snižují tím uhlíkovou stopu konstrukčního řešení. V určitých lokalitách jsme schopni nabídnout i službyna klíč.

Výzvy, které zdoláváme. Bez ohledu na výzvy, kterým čelí naši klienti v báňském průmyslu, naše technická zručnost a zkušenosti pomáhají překonat i často velmi náročné technické problémy.

Příklady úspěchů z nedávné doby:
• systém MacRES – vyztužená horninová konstrukce s lícovými betónovými prefabrikáty použitá jako opěrná zeď pro vyklápěcí rampu v Africe,
• hybridní opěrná stěna – vyztužená horninová konstrukce – Paralink®/Terramesh® pod vyklápěcí rampou v Západní Austrálii,
• ochranný val – vyztužený násyp na ochranu proti skalnímu zřícení s absorpční kapacitou více nežo 10 000 kJ na ochranu dopravníku v Peru,
• systém opláštění skalních svahů pletivem na snížení rizika padání hornin a skalních úlomků v dole v Kanadě,
• vyluhovací nádrže těsněné membránou MacLine® na Filipínách,
• vysoce pevnostní geomříže Paralink® na zvýšení únosnosti plochy pro skladovaní vytěžené rubaniny v Kanadě,
• nehořlavé geomříže Pararib® s nulovými emisemi na zachycení úlomků opadávajících ze stropu v uhelných dolech.

Aplikace

need more information maccaferri