Projektováním k ochraně životního prostředí. Ochrana životního prostředí je posláním firmy už od momentu, kdy jsme před více než 100 lety prvýkrát nabídly řešení pro vodohospodářské stavby a řešení na protierozní ochranu. Tato oblast použití zahrnuje ochranu ohrožených svahů snižováním míry eroze.

Pozvolna se projevující hrozby. Tyto svahy nejsou vystavené neustálému vlivu vodních toků a kanálů, ale příležitostné erozi opakovaným sycením a vysoušením /vlivem větru,deště a gravitačních sil). Pokud se neprovedou žádná opatření, dojde k postupnému úbytku vegetace, habitatu a půdy.

Opatřeni úměrná riziku. Naší filozofií je nabízet klientům odstupňovanou, logickou nabídku protierozní ochrany a metod odvodňování s cílem dosáhnout úroveň intervence, která odpovídá skutečnému riziku eroze.

Nabízíme řešení šitá na míru. Zkušenosti a silná výrobní základna nám umožňují přizpůsobit řešení problémů klientů. Se širokou nabídkou georohoží, tkanin a materiálů jsou kombinace výrobků téměř neomezené – biologicky odbouratelné biorohože Biomac®, vyztužené a nevyztužené georohože MacMat®, buňkové systémy na zachycování zemin a tradiční dvouzákrutové ocelové pletivo, gabiony, matrace Reno a drátěné sítě.

Hodnota účinného odvodňování. Nabídka drenážních geokompozitů MacDrain® (s jádrem z geotextilie nebo georohože) představuje základní pomůcku při projektování protierozních opatření a systémů na zpevnění svahů. Účinný odvod vody byl vždy jedním z nejúčinnějšíchnástrojů a efektivních prostředků na konsolidaci a stabilizaci zemin.

Pomocí našeho speciálního návrhového softwaru klientům pomáháme hledat řešení pro jejich potřeby v oblasti protierozní ochrany a dodáváme optimalizovaná řešení s velmi dobrým poměrem výkonu a ceny.

Řešení

need more information maccaferri