retaining walls and soil reinforcement

 
Opěrné a vyztužené horninové konstrukce jsou v srdci toho, čím se zaobíráme. Každý týden jsou použity stovky našich řešení, ať už jde o malé opěrné konstrukce při výstavbě budov, nebo o masivní vyztužené horninové konstrukce na důležité dálniční tepně. Investorům a zhotovitelům dopravných staveb, komerčních a bytových prostorů a každému klientovi, který má problém se stabilitou území, dodáme cenově přijatelné řešení s vysokou přidanou hodnotou!

Nabídka řešení. Jsme toho názoru, že jeden systém nedokáže vyřešit každý problém. Proto nabízíme různá technická řešení a klientovi dokážeme vybrat to nejvhodnější pro potřeby konkrétního projektu. Tyto odborné vědomosti jsme získali při řešení opěrných konstrukcí v průběhu více než 100 let.

Nejnovější řešení a nástroje. Vyvíjíme řešení a používáme návrhové programy v souladu s nejnovějšími technickými normami a zásady navrhovaní. Proto navrhujeme, vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní materiály s dlouhodobou trvanlivostí, které prodlužují životnost díla, snižují zatížení životního prostředí a klientovi dodávají jistotu.

Klienti mají na výběr podle konkrétních požadavků. Můžou si vybrat z řady gravitačních opěrných konstrukcí a vyztužených horninových konstrukcí, které co v největší míře vyhovují geologickým podmínkám na stavbě a požadavkům na rychlost výstavby a vzhled konstrukce.

Geomříže přinášejí pevnost a možnost dosáhnout úsporu. Kombinace výztužnýchgeomříží a zásypového materiálu dává horninám lepší vlastnosti v porovnání s horninami v nezpevněném stavu – zvyšují únosnost, případně umožňují postavit konstrukce s většímsklonem. Náš široký sortiment výztužných geomříží maximalizuje možnost využít materiál ze stavby jako zásyp ve vyztuženém násypu. Pro nás to představuje hlavní cíl, protože to šetří náklady spojené s odvozem a dovozem materiálu ze stavby a snižuje environmentální zátěžzpůsobenou pohybem nákladních automobilů. Využití původního materiálu v kombinaci s geomřížemi může být výrazný faktor úspory nákladů a ziskovosti stavby.

Extrémní zatížení a megakonstrukce. Naše vysoce pevnostní geomříže umožňují přenéstvysoká zatížení, které vznikají například na nosných konstrukcích baňských staveb (např.drtiček), kde hmotnost nákladního vozidla může být více než 300 tun. Vysoké zatížení vzniká i na „megakonstrukcích“, jakou je 74 metrů vysoká konstrukce z vyztužené horniny tvořená systémem Terramesh v kombinaci s geomřížemi Paralink, tvořící opěrnou zeď pod letištnídráhou v severovýchodní Indii. Jde o jednu z nejvyšších konstrukcí na světě.

Koncepce a návrh s ohledem na náklady. Díky našim zkušenostem ve stavebnictví klademe důraz i na zjednodušování výstavby už ve stádiu zpracování projektové dokumentace. Levná řešení nejsou dobrá, pokud je jejich výstavba dražší!

Trvalé inovace. Inovace v oblasti nových výrobků tvoří nepřetržitý proces. Nedávno jsme představili novou ekologičtější polymerovou ochranu ocelového drátu dvouzákrutových pletiv, která zabezpečují delší návrhovou životnost!

Řešení

need more information maccaferri