AR-SD-MacDrain_Vial_ARG_imagem6809

 
Hodnota účinné drenáže. Nabídka drenážních geokompozitů MacDrain® (s jádrem z geotextilie nebo georohože) představuje základní prvek našich konstrukčních řešení s přítomností vody v základové půdě. Nedostatečné odvodnění základové půdy může vést ažk jejímu úplnému nasycení, což má za následek výrazné oslabení konstrukce.

Odvedení vod mimo prostor těchto konstrukcí je proto velmi důležité. Základová půdakonsoliduje a následně nabízí lepší funkční parametry. Vhodně vyprojektovaný drenážní geokompozit dokáže často nahradit tradiční štěrkové drenážní vrstvy, které se budují za opěrnými zdmi a jinými konstrukcemi (např. štětovnicové, pilotové stěny či stěny podzemních částí budov). Horizontální drenáž se často používá i u projektů sportovních hřišť nebo jiných velkých ploch, kde hrozí riziko vysoké míry odplavování materiálů dešťovou vodou.

Bez ohledu na to, zdali je drenáž svislá nebo vodorovná, geokompozity MacDrain® můžou být tím správným řešením. Výběr vhodného drenážního systému je doporučen našimnávrhovým softwarem. Se širokou nabídkou materiálů a zkušeností s jejich výrobou dokážeme dokonce kombinovat různé drenážní jádra s různými geotextíliemi nebo membránami. Dokážeme vytvořit drenážní řešení, která jsou šitá na míru potřebám konkrétního projektu.

Ať už rozhodnete pro jakýkoliv výrobek MacDrain®, vždy plnohodnotně nahradíte tradiční štěrkové drenážní vrstvy. Použití umělého drenážního geokompozitu nejenom snižujenáklady na drenážní systém jako takový, ale zároveň snižuje i potřebný objem tradičního drceného přírodního materiál a jeho neekologické přepravy nákladními automobily na staveniště.

Řešení

need more information maccaferri