Materiálové a ekonomické riziko skalního řícení. Ochrana proti skalnímu řícenía zabezpečování skalních masivů jsou klíčové oblasti zabezpečení a ochrany dopravní infrastruktury, báňských provozů, budov nebo lidí. Dokonce i malé padající úlomky skal nebo sesuvy sutí dokáží zablokovat dopravu a můžou mít dalekosáhlé ekonomické dopady nad rámec bezprostředního narušení dopravy. Vztahuje se to i na budovy či jiné zařízení, která jsou vystavena riziku poškození padajícími skalními bloky, lavinami a zemními toky.

Desetiletí zkušeností a řešení. Více než 60 let zkušeností se systémy na ochranu proti skalnímu řícení a zmírňování následků přírodních rizik nám umožňuje nabídnout různé „systémy Mac.RO (Maccaferri Rockfall)“ na stabilizování skalních stěn, zemních svahů a lavin za účelem snížení možných rizik a nákladů. Tyto nové systémy doplňují naše existující řešení, která už v minulosti byly použity na překonání hydro-geologických problémů (např.zemní toky nebo mělké sesuvy. Mezi tyto projekty patří ochranná pletiva na stabilizaci porušených skal a konstrukce z gabionů a Reno matrací, které jsou určeny na odvrácení, usměrnění a zachycení daného přírodního rizika.

Poznaní potřeb klienta. Naše služby začínají pochopením přírodního rizika, kterému jsou naši klienti vystaveni. Pokračují výběrem systému, který je nejvhodnější a nákladověefektivní pro dané řešení.

Jednoduché, odolné a efektivní. Uvědomujeme si, že instalace systémů na ochranu před skalním řícením na odlehlých místech může být náročná. Proto se snažíme, aby instalacenašich systémů byla jednoduchá a systémy byly trvanlivé a efektivní. Naše bariéry proti skalnímu řícení byly vyvinuty ve spolupráci s realizačními firmami s cílem zohlednit jednoduchost montáže už od samotného počátku.

Náš software ušitý na míru. S cílem ulehčit návrh jednotlivých systémů jsme vyvinuli dva návrhové programy, MacRO1 a MacRO2, sloužící na výběr vhodných řešení pro ochranná pletiva a stabilizaci povrchu skal. Naše řešení jsou testována a certifikována. Naše řešení certifikovali a testovali známe instituce v souladu s nejnovějšími normami za pomoci moderního návrhového softwaru a postupů.

Naše dynamické bariéry proti skalnímu řícení jsou testovány a certifikovány v souladu s evropským pokynem pro testy a osvědčování 27 (ETAG 27) Evropské organizace pro technická osvědčování (EOTA). Naše bariéry postupně získavají osvědčení ETA – podrobná analýza výrobních, dodavatelských a montážních systémů umožnila získat značku CE pro systémy bariér.

Řešení

need more information maccaferri