Stále častěji kolísající hladina moří. Hladina moře se na celém světě viditelně mění, cožmá významný vliv na míru eroze pobřeží. Katastrofické události v nedávné době (hurikány, tsunami a tajfuny) navíc způsobily obrovské škody a narušily chod hospodářstvív jednotlivých zemích. Je patrné, že plánování a realizace pobřežních ochranných opatřeníje nutnou součástí bezpečného chodu obcí, měst a dotčených infrastrukturních prvků na pobřeží.

Vždy hledáme vhodná řešení. Nabízíme několik řešení ochrany pobřeží včetněrekonstrukce dun, pobřežních hrází, vlnolamů, mořských hrází a celých systémů na ochranu pobřeží. Vhodná řešení jsou vybrána s ohledem na charakter pobřeží, účel použití a dostupnost materiálů. Je důležité rovněž minimalizovat všechny nepříznivé vlivy vznikající v souvislosti s realizací pobřežních děl; bez toho by širší důsledky projekčního řešení mohly převážit nad lokálními přínosy. 30 let zkušeností s pobřežními projekty a široká nabídka výrobků nám umožňuje nabízet klientům různá řešení, které optimalizují využití materiálů a dobu výstavby. Výběr výrobku představuje až konečnou etapu technického řešení. Naše spolupráce s klientem začíná při vzájemném porozumění problému, který se snažíme vyřešit.

Umělá ochrana. Naše zkušenosti v oblasti vodohospodářských staveb a protierozní ochrany nám umožňují doporučit způsob řešení ochrany přístavů a mol pomocí vlnolamů, pobřežních hrází a systémů protierozní ochrany břehů před podemletím.

Pomáháme přírodě, aby ona pomáhala nám. Tam, kde se už projevily účinky eroze, jsou naše řešení často používána na znovuobnovení původní ochrany včetně rekonstrukce dun a rehabilitace útesů.

Konkrétní řešení pro konkrétní problémy. Zkušenosti s výrobou nám umožňují vyvíjet výrobky, které pomáhají překonávat konkrétní problémy. Jedním z příkladů jsou našeštěrkové filtrační matrace, které byly speciálně vyrobeny pro projekt MOSE v Benátkách, kde se použily jako ochranná a filtrační vrstva dna laguny. Tato technologie a know-how vedly k vzniku dalších typů rohoží, které pomáhají při obnově prostředí řek a ústí znečištěných od sedimentů a nánosů.

Tři desetiletí zkušeností v odvětví těžby a zpracovaní ropy a zemního plynu. V odvětvítěžby a zpracovaní ropy a zemního plynu působíme již od roku 1980 – dodaly jsme řešení na ochranu potrubních vedení pro podmořské potrubí a kabelová vedení. Naše bitumenové rohože Sarmac a prefabrikované kloubové betonové rohože se osvědčily a byly testovány v rámci mnoha projektů na celém světě. Používají se jako přitížení potrubí a jeho ochrana před náhodnými nárazy.

Řešení

need more information maccaferri