Funkční a poutavé. Protože se naše řešení používají v rámci dopravních a inženýrských staveb, je přirozené, že občas přitáhnou pozornost i krajinného inženýra nebo architekta.

Gabion jako architektonický prvek. Gabiony mají bohatou historii napříč celým světem i jako architektonický prvek. Pracují s nimi krajinní architekti a jiní odborníci zabývající se budováním staveb, které vyžadují vzhled povrchu konstrukcí z materiálů vysoké kvality. Spolupracujeme s klienty na dosažení takového vzhledu a splnění požadovaných očekávaní.

Jediným omezením je představivost. Využití v zahradní architektuře je nekonečné a je omezené pouze tvořivostí krajinných architektů při práci s gabionem. Jako základní prvky krajinné architektury se často používají gabiony, geomříže, systémy Terramesh nebo Green Terramesh.

Víceúčelová gabionová zeď. Dobře vybudovaná gabionová zeď dokáže vytvořit intimní prostor s odrazivou plochou, která vytváří zvukovou izolaci, poskytuje soukromí i atraktivní pohledovou plochu. Krajinnému architektovi nabízí mnohé architektonické možnosti: zeďmůže být nízká s popínavými rostlinami umístněnými v koruně zdi, nebo může být vybudovaná se zakřivenými případně ostrými hranami.

Gabiony můžou být použity jako architektonické zdi, a to buď jako opěrné konstrukce nebo částečně opěrné a částečně volně stojící, případně úplně volně stojící konstrukce.

Gabionové koše vyplněné kamenem se s oblibou používají jako obklady fasád budov a jiných staveb na vytvoření přirozeného estetického vzhledu.

need more information maccaferri