Bezpečnostní bariéry

Bezpečnostní bariéry jsou speciálně navrženy tak, aby vozidla nesjela z dálnic nebo železničních tratí na přilehlou dopravní infrastrukturu nebo pozemky.

Naše zkušenosti a systém Duna. Na základě našich zkušeností s vyztuženými horninovými konstrukcemi jsme navrhli a vytvořili bariéry pro vysokorychlostní železniční tratě z Milána do Boloňe a z Milána do Turína. Tyto bariéry nedovolí vozidlům opustit přilehlou dálnici a dostat se na železniční trať. Systém vyztužené horninové konstrukce Duna byl použit na mnohých úsecích těchto projektů. Uvědomujeme si, že jednoduchost montáže je klíčový faktor pro naše klienty, a proto jsme vyrobili moduly Duna, které jsou kompletně smontovány ve výrobním závodu včetně různých typech lícového prvku. Takto se minimalizují stavební činnosti, které šetří čas a náklady na výstavbu.

Protihlukové bariéry

Rostoucí poptávka po protihlukových bariérách. Protihlukové bariéry slouží na minimalizování přenášení škodlivého hluku z jednoho místa na jiné. Předpisy upravující minimalizaci ekologického vlivu hluku a viditelného smogu produkovaného dopravní infrastrukturou a průmyslovými díly v obytných oblastech vyvolaly rostoucí poptávku po protihlukových bariérách a vizuálních clonách.

Tyto bariéry by měly mít tyto vlastnosti:

• minimální dopad na místní krajinu,
• i vysoké konstrukce musí mít malou zastavěnou plochu.

Naše řešení spojují oba tyto atributy s jednoduchostí výstavby a nákladovou efektivností:

• GreenReef – modulární systém s vegetačními panely v čele,
• Green Sonic – modulární systém protihlukové stěny navržený pro růst vegetace.

Půdní inženýrství. S cílem zajistit úspěšné zarůstání jsme spolu s partnerem v tomto
odvětví, firmou Euroambiente, vyvinuli speciální minerální zeminu s vysokým vegetačnímpotenciálem a nízkými nároky na údržbu. Umožňuje růst rostlin a keřů na plochách so sklonem větším než 80°.

need more information maccaferri