tunnelling2

Stabilitet në shpërndarje dhe mbështetje. Faza e veshjes së dorës së parë i jep stabilitet strukturës së tunelit duke siguruar mbështetje të menjëhershme të tokës së gërmuar. Kjo veshje mbështetëse e  përkohshme zakonisht përbëhët prej betoni të sprucuar të përforcuar me fije të çelikut. Kur kërkohet, kjo fazë përfshin gjithashtu instalimin e elementeve përforcuese të përbërë nga seksione prej çeliku të harkuar që kanë formën e kontureve të tunelit.

Reduktimi i kostove dhe rritja e produktivitetit përmes B.Zero Tondo ™. Sistemi ynë i patentuar i Suportit  për tunelet B.Zero Tondo ™ është një zgjidhje e re në tunele dhe ofron mbështetje jashtëzakonisht efikase që në fazën e parë. B.Zero.Tondo ™ janë tuba unike çeliku të harkuar, të mbushura me beton të derdhur në-vend dhe ofrojnë efikasitet më të madh strukturor se sa mbështetjet tradicionale prej çeliku të harkuar. Për këtë arsye janë të nevojshme pak harqe B.Zero Tondo ™ duke reduktuar kosto dhe rrit produktivitetin në tunele.

Fibrat tona të përforcuara me çelik për sprucim Dramix® (duke përfshirë aditivët Rocksil ose Apral sipas kërkesës) aplikohen më pas në veshjet e dorës së parë, duke kufizuar deformet fillestaretë  galerise së tunelit.

Shënim i rëndësishëm: Në tetor të vitit 2014 kemi hyrë në shitje dhe shpërndarje globale JV me Bekaert. Sipërmarrja e përbashkët, Bekaert-Maccaferri Zgjidhje për Nëntokën do tu shërbejë tregjeve të ndërtimit nëntokësor si një bazë në të gjithë botën, përveç në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Perusë, dhe Uruguajit, ku Bekaert dhe Maccaferri do të vazhdojnë të veprojnë në mënyrë të pavarur.

Produktet

AL

need more information maccaferri