Asphalt-Pavement-Reinforcement2

Rritjat e tendosjes në rrugët tona. Autostradat tona janë duke përjetuar shtypje të mëdha, rritje në përdorim dhe reduktim të buxheteve të mirëmbajtjes.

 

Rishtrimi i thjeshtë është vetëm një rregullim i përkohshëm. Kur shtrimet fleksible të asfaltit janë të ekspozuar ndaj ngarkesave ciklike të përsëritura, mund të ndodhin rrudhosje, formim i vrimave dhe plasaritjet nga dobësia. Me rritjen e përdorimit të automjeteve dhe ngarkesave aksiale, ky problem mund edhe të përkeqësohet. Rishtrimi i sipërfaqes së rrugës do të përmirësojë përkohësisht vetëm situatën ku të çarat nga shtresat poshtë përhapen shpejt në mbulesën e re, duke shkaktuar maturim të parakohshëm. Këto plasaritje mund të jenë gjithashtu një problem kur shtresa asfalti vendosen në sipërfaqe ekziztuese të shtruara me beton.

 

Zgjidhjet tona për përforcime të asfaltit janë përdorur për të trajtuar këto probleme në autostrada:

 • Plasaritje reflektuese
 • Plasaritje termike dhe të dobësisë
 • Rrudhosje dhe ngritjeve
 • Dështimi Haunching
 • Ngarkesa të mëdha aksiale
 • Ndërtimi në tokë me myshk
 • Uljeve diferenciale
 • Nënbazat e dobta
 • Trashësia e reduktuar e shtresave gjatë ndërtimit

 

Zvogëlimi i gjithë kostos së jetëgjatësisë nëpërmjet përforcimit efektiv. Forcimi i shtrimeve me asfalt mund të prodhojë një rritje të trefishtë në jetën e shërbimit të sipërfaqes së rrugës të autostradës duke zvogëluar dobësimin, plasaritjet reflektive, termike dhe uljet. Me rritjen e kohëzgjatjes së dobësimit dhe intervale të zgjeruara të mirëmbajtjes, “kostoja e gjithë kohëzgjatjes” e një sipërfaqe rruge të përforcuar është më pak se e asaj të pa përforcuar.

 

Përforcimi zvogëlon shtypjet në rrugë. Përqendrimet e shtypjes në asfalt çlirohen dhe rishpërndahen nga përforcimi, duke rezultuar në:

 • Fillim të vonshëm të të çarave, rritja e ngadalshme e të çarave
 • Të çara me gjerësi të vogël
 • Hapësirë të gjerë mes të çarave
 • Devijim të çarjeve

 

Produktet tona për ri-ndërtimet dhe shtresat. Ne ofrojmë një gamë të produkteve për përforcim të shtrimeve bituminoze. Ndërsa gjeogridet me fije qelqi MacGrid®AR dhe poliestër pengojnë plasaritjet reflektuese, Road Mesh® gjithashtu përforcon strukturalisht sipërfaqet e shtruara. Road Mesh® ofron kufizim horizontal të asfaltit, e cila përmirëson rezistencën ndaj rudhosjeve dhe ngritjeve. Ndërsa sipërfaqet e shtruara përforcohen strukturalisht, Road Mesh mund të përdoret gjithashtu në rrugë e ri-ndërtuara, dhe jo vetëm shtrimeve.

 

Zgjidhje efektive bazuar në kërkime dhe përvojë. Ne e dimë se zgjidhjeve tona funksionjnë bazuar edhe mbi kërkim të gjerë dhe zhvillimit në bashkëpunim me universitetet kryesore dhe institutet kërkimore, si dhe përvojës praktike në projektim gjatë shumë viteve. Kërkimet tona kanë kontribuar në zhvillimin e tonë të softwar-it MacREAD që inxhinierët tanë përdorin për të zgjidhur probleme të klientëve tanë në lidhje me rrugët.

Produktet

AL

need more information maccaferri