Steel-Fibre-Reinforced-Concrete

Në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Peruse, Uruguajit dhe jo vetëm, ne ofrojmë Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) për përdorim në dyshemetë industriale, pllakave të betonit dhe produkteve të parafabrikuara të betonit.

Nëpërmjet njohurive tona dhe përvojës në fibrat e përforcimit, ne u ofrojmë klientëve potencialin për të përmirësuar performancën e betonit në shumë aplikacione të tjera.

Për shembull, në disa vende të botës, sprucimi me beton i skarpateve për ti stabilizuar ato dhe sipërfaqet e vërshimit  është një zgjidhje e popullarizuar. Edhe pse, fillimisht ne do të propozonim më shumë zgjidhje ekologjike, ne e pranojmë se disa klientë preferojnë një shtresë të armuar  më të fortë të sruzimit me beton. Në këto raste, duke shtuar çelik Dramix® ose fibra mikro-polimere në përzierjen e betonit mund të përmirësojmë performancën e asaj zgjidhjeje përfundimtare të betonit.

Betoni i derdhur në terren mund të përmirësohet nga shtimi në masën e tij të fibrave.

Përshtatja e llojevee fibrave dhe kombinimit të tyre  në përzierjen e betonit për një produkti përfundimtar të betonit, është me shumë përfitime. Dramix® Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) dhe fibrat polimere, rrisin qëndrueshmërinë, telëzimin, rezistencën ndaj forcave prerëse dhe impaktit rezistencën ndaj zjarrit rezistencën këtij betoni që do të përdoret.

Përfitime të tjera përfshijnë:

  • Reduktimim e përforcimeve komplekse të detajuara të çelikut
  • Përmirësimi i rezistencës ndaj ngrirjes-shkrirjes / termike
  • Reduktim të plasaritjeve të hershme
  • Heqje të hershme të kallëpëve

 

Për aplikimet nëntokësore të sprucimit me beton (në tunele apo miniera), ju lutemi të konsultoheni me seksionin përkatës të këtij ëebsite-i.

Produktet

AL

need more information maccaferri