7JUL Reno Mattress coastal protection_BR

Mbrojtja e strukturës. Muret në det dhe strukturat bregdetare janë ndërtuar për të mbrojtur nga deti infrastruktura si qytetet, rrugët, autostradat, linjat hekurudhore dhe instalimet industriale. Këto struktura janë zakonisht të ngurta dhe shtrihen përgjatë gjatësisë së bregdetit dhe mund të rrisin reflektimin e valëve të mundshme. Rrjedhimisht, këto struktura janë të nënshtruar ndaj fenomeneve komplekse të erozionit dhe nëse ky problem nuk adresohet në mënyrë adekuate, struktura do të dëmtohet duke pasur pasoja në performancën e strukturës.

Zgjidhjet ‘Mac’ për muret në det. Përdorimin i mureve detarë  është praktikë e mirë për të reduktuar pjerrësinë e bregdetit, në mënyrë që të reduktohet reflektimi i valëve të mundshme. Kjo mund të arrihet duke përdorur një kombinim të gabionëve MacTube® , MacBag®, dhe materasët  (ose polimerik ose me bazë rrjetë çeliku), në varësi të karakteristikave të mbrojtjes të murit në det dhe disponueshmërisë së materialeve.

 

Zgjidhje specifike për terren dhe klientin. Mbrojtja bregdetare mund të marrë shumë forma të cilat ne i optimizojmë sipas kushteve të terrenit dhe kërkesave të klientit.

Produktet

AL

need more information maccaferri