Mass-Gravity-Retaining-Walls

Inxhinierët tanë konsiderojnë faktorë të shumtë. Stabiliteti i mureve mbajtës mbështetet mbi integritetin strukturor të njësive dhe në masë mbushjen e tyre për të mbështetur apo mbajtur skarpatet e paqëndrueshme. Në mënyrë që të zgjidhni  zgjidhjen optimale për mure mbajtëse të Maccaferrit, inxhinierët tanë punojnë me klientët dhe marrin në konsideratë:

  • Parametrat gjeoteknike të dheut që do të mbahet e të mështetjes së themelit
  • Prania e ngarkesave të ujit dhe hidraulike
  • Ngarkesat e jashtme nga strukturat dhe ngarkesave të ndryshueshme ose ngarkesave

sizmike

  • Thjeshtësia dhe shpejtësia e ndërtimit

 

Ne jemi një udhëheqës global në muret me gabionë, por jo vetëm. Nga një gamë të gjerë të zgjidhjeve, ne jemi në gjendje të ofrojmë mure mbajtëse që i përshtaten nevojave teknike të klientëve; dherave që do të mbahen, kërkesave estetike dhe buxhetit. I njohur si udhëheqës global në muret me gabion, një numër në rritje i klientëve tanë e di se ne tani ofrojmë një gamë të gjerë të mureve mbajtjës përveç gabionëve përfshirë muret me blloqe dhe mureve me armaturë druri.

Gjithmonë përpiqemi për të zvogëluar përdorimin e panevojshëm të materialeve të ndërtimit dhe të mbetjeve. Cilado zgjidhje që zgjidhet, strukturat tona mbajtëse kanë disa gjëra të përbashkëta: ato janë modulare, fleksibile dhe mund tu përshtaten kushteve më të shumta tokësore. Në të vërtetë, ne përpiqemi për ripërdorimin e materialeve të fituara në terren kur është e mundur duke reduktuar  importin dhe eksportin e materialeve të ndërtimit dhe të mbetjeve.

Sistemet tona janë të thjeshta dhe të shpejta për tu ndërtuar.

Ne ofrojmë zgjidhje specifike për klientët. Çdo sistem ofron përfitime të ndryshme; nëse një klient ka nevojë për vlerën, jetëgjatësinë dhe fleksibilitetin e një muri me gabion, ose estetikën e një skarpate të përforcuar, inxhinierët tanë mund të ndihmojnë. Ndryshe nga kompanitë “mono-produkt” të cilat janë vetëm në gjendje të ofrojnë një lloj muri, ne ofrojmë një zgjidhje të optimizuar për nevojat e klientëve.

Produktet

AL

need more information maccaferri