Quays

Përfitimet mjedisore të strukturave më të vogla. Portet, molet, strukturat në ujin e detit dhe strukturat e tjera detare mund të ndërtohen dhe të mbrohen nga erozioni duke përdorur zgjidhje teknike nga gama jonë. Kalatat e vogla dhe portet turistike kanë përdorur prej kohësh rrjetë të endur gabionësh me cilësi që kanë treguar se mund të integrohen edhe në mjedis dhe të përfshihen me jetën detare brenda një kohe të shkurtër, për shkak se vrimat shpejt formojnë vendbanime të peshqve dhe krustaceve.

Zgjidhjet tona ndaj erozionit dhe gërryerjes. Helikat e anijeve dhe lëvizjet e anijeve shkaktojnë erozion dhe gërryerje ngjitur me strukturat e portit, të cilat ne mund t’i kapërcejmë me gamën tonë të dyshekëve të mbrojtjes. Këto dyshekë fundorë dhe për mbrojtjen e skarpateve ndërthen zakonisht në breg dhe ngrihen në vend.

Kur konsiderohet qëndrueshmëria e materialeve brenda mjediseve detare, ne jemi në gjendje të ofrojmë një gamë të produkteve që i përshtaten kushteve të ekspozimit të ndërhyrjes, duke përfshirë veprimin e valëve, ekspozimit UV dhe zonën e baticës. Për rrjetën e dyfishtë të telit të përdredhur të gabionëve dhe dyshekëve, mbrojtja përfshin zink / alumin me galvanizim të rëndë me një shtresë shtesë polimeri. Për kushte veçanërisht agresive, mund të përdoren dyshekët e bëra nga rrjeta inoksi ose rrjeta polimerike.

Vlera e gjeotekstileve të projektuar saktë. Gjeotekstilet luajnë një rol të rëndësishëm për  veprat bregdetare për të siguruar funksione ndarjeje dhe filtrimi të nevojshme në kufirin mes strukturës së re dhe detit, ose shtratit ekzistues. struktura e mësipërme nuk do të funksionojë siç  është projektuar nëse nuk përmban një shtresë të mirë dhe filtruese të projektuar saktë.

Projekti i Venecias MOSE demonstron njohurinë tonë teknike. Ne përzgjedhim nga  gama jonë e gjerë e gjeosinetikëve dhe njohurisë teknike të prodhimit për të përdorur gjeotekstilet dhe materiale për përforcim në kombinime specifike që i përshtaten kërkesave teknike të projektit. Në të vërtetë, në Projektin e famshëm të gjithë botën MOSE në Venecia, ne kemi zhvilluar një dyshek ballast të veçantë filtrimI (BFM) që kombinon filtrimin dhe funksionalitetin e ndarjeve brenda një sistemi, si dhe metodën e vendosjes duke përdorur teknologjinë GPS. Megjithatë, në kontrast me gjeotekstilet e tjera, ajo ka një dendësi më të madhe se uji dhe mund të vendoset me saktësi nën ujë.

Zhvillimi i mëtejshëm i BFM tonë. BFM mund të kufizojë uljet e valëthyesve, valepriteseve ose strukturave të tjera. Kohët e fundit kjo teknologji është zgjeruar për të ofruar një dyshek që mund rregullojë zonat e ndotura të sedimenteve.

Produktet

AL

need more information maccaferri