sub-grade-pavement

Heqja e ujit për të rritur performancën. Një bazament ose sipërfaqe e asfaltuar mund të dobësohet prej ujit brenda në to, nën ose ngjitur me to. Heqja e këtij uji mund të përmirësojë bazamentin apo performancën e sipërfaqeve të asfaltuara.

Pranimi i kërkesave të ndryshme. Kërkesat për performancë të mirë janë të ndryshme për një sipërfaqe të palidhur në një rajon të lagësht, në një sipërfaqe të asfaltuar në një zonë të ndjeshme ndaj ngricave në terren.

Zgjidhje moderne për bazamente dhe llogore të drenazhimit në anë të rrugës. Llogoret tradicionale të drenazhimit në anë të rrugës duke përdorur zhavorr si filtrues tani mund të zëvendësohen me alternativa moderne; MacDrain® dhe MacDrain® TD. Këto gjeokompozita drenazhimi zvogëlojnë gërmimet, vëllimin e materialit mbushës dhe kostot.

Përzgjedhja e duhur e një kompozite të drenazhimit MacDrain® varet nga:

  • Vendi i parashikuar i vendosjes nën sipërfaqen e rrugës
  • Materialet që ajo do të jetë në kontakt
  • Kapaciteti i nevojshëm i kullimit

 

Kulluesit zakonisht janë ngjitur me autostradën, ku uji i shiut mblidhet në një “llogore” kulluese lineare. Kur ujërat nëntokësorë janë afër sipërfaqes, një shtresë horizontale kullimi, nën autostradë mund të heq ujin që destabilizon shtresat e themelit të rrugës.

Zgjidhjet tona me kosto efektive dhe teknikisht superiore. Gama jonë e gjeokompozitave të drenazhimit MacDrain® ofrojnë një alternativë me kosto efektive dhe teknikisht superiore në krahasim me kulluesit tradicionalë me granulë. MacDrain® mundëson një kullues të lirë për rrjedhjen e ujit, në dherat fqinje.

Qëllimi ynë është që të optimizojmë zgjidhjen. Gjeotekstilet, ose gjeomembranat, e lidhura ne një ose të dy anët e bërthamës sigurojnë filtrimin, ndarjen dhe mbrojtjen e bërthamës. Ato thjesht ndalojnë bërthamën e kullimit të bllokohet nga dherat. Duke kombinuar geotekstilet e ndryshme me lloje të ndryshme të materialeve kryesore të kullimit, qëllimi ynë është identifikimi i produktit më të përshtatshëm për aplikimi të veçantë, në mënyrë që të optimizojmë nevojat teknike dhe ekonomike.

Zgjidhje të testuara dhe e cilësore për të përmirësuar performancën dhe për të reduktuar ndikimin në mjedis. Të testuar në laborator dhe me cilësi të kontrolluar prodhimi, MacDrain® mund të zëvendësojë kulluesit tradicionalë me zhavorr, duke ofruar instalim të shpejtë, performanca kuantitative si dhe kursimet të kostos të ndërtimit. Përveç kësaj, reduktimi i nxjerrjes së zhavorrit dhe i lëvizjeve të kamionit në dhe nga terreni i projektit, shërbejnë për të reduktuar ndikimin projektit në mjedis.

 

Produktet

AL

need more information maccaferri