Soil-Veneer-Applications

Rreziqet me sipërfaqe me kënd fërkimit të ulët. Kur vendosen dhera në sipërfaqe me një kënd të ulët fërkimi, ekziston rreziku që dherat të bien nga skarpata. Kjo situatë e habitshme haset gjatë mbulimit të landfilleve, në brigjet e rezervuarëve, liqeneneve, digave dhe gjetkë.

Kur mund të kërkohet Aplikime Siperfaqesore te Tokes. Në këto zgjidhje, është e mundshme që një membranë veshjeje gjeosinetike (MacLine®, MacLine® GCL) mund të përdoren tashmë në punime. Shtresa e punueshme e dheut, e vendosur mbi veshje për të lehtësuar rizhvillimin e bimësisë, mund të bjerë nga sipërfaqja me kënd të ulët fërkimi dhe kërkon aplikimi sipërfaqësore në toke.

Kur mund të kërkohet ky aplikim sipërfaqësorë. MacMat® dhe dyshekët e përforcuar, MacMat® R, janë gjeomatë 3D, me trashësi të ndryshme, të vendosura mbi sipërfaqen më kënd të ulët fërkimi për të siguruar një shtresë mbajtëse për dherat. MacMat® R me rezistencë të lartë elastike sigurojnë mbështetje të dherave në skarpatet e gjata, ku nuk ka asnjë mbështetje të ndërmjetme.

Ne përdorim softwar-in e veçantë të projektimit për veneer të dherave për t’i siguruar klientit mbështetje me  trashësinë dhe lloji i e dyshekut mat të kërkuar

Produktet

AL

need more information maccaferri