Access-Works-Mine-Infrastructure-i

Infrastruktura e dobishme çon në funksionimin me dobi të minierave. Galeri lehtësisht të qarkullueshme, rrugët e transportit të ngarkesave, strukturat e kontrollimit të ujit sipërfaqësor dhe sistemet e drenazhimit janë çelësi për një performancë pandërprerje të një miniere. Nëse një rrugë e dobët kërkon stabilizim të nënbazës me gjeogridet MacGrid®, një strukturë shkarkimi kërkon mbrojtjen ndaj erozionit duke përdorur gabionët dhe Materasët Reno®, ose një llogore e vërshimit të ujërave ka nevojë për veshje me tapet ndaj mbrojtjes së erozionit MacMat®, ne mund t’ju ndihmojmë.

Gama jonë e zgjidhjeve për mbrojtjen nga rënia e gurëve. Rrjetat për mbrojtjen nga rënia e gurëve (Steelgrid® HR, perdet (drapery), rrjetat me unaza(ring panels)  dhe panelet HEA ) dhe gardhet pritëse përdoren gjerësisht për të ndaluar rënien e gurëve në rrugët e transportit të ngarkesave që ndërpresin prodhimin. Duke punuar me kontraktorë të specializuar të fushës, ne i kemi përshtatur sistemet dhe produktet tona që të përputhen më së miri me metodat specifike të instalimit që përdorin kontraktorët.

 

130 vite histori posaçërisht për nevojat tuaja. Aftësia jonë mbështetet në përvojën tonë 130 vjeçare në inxhinierinë e ndërtimit, gjeoteknike dhe hidraulike, por tani e përshatur për tu përputhur më së miri me nevojat specifike të projekteve të minierave.

 

AL

need more information maccaferri