Storage-process-i

Rëndësia e produkteve tanë në procesin e grumbullimit. Grumbullimi i sigurt i mbetjeve, mbeturinave, ujërave toksikë dhe materialet toksikë është një proces shumë i rëndësishëm në miniera. Gama jonë e zgjidhjeve përfshin membranat gjeosintetike MacLine®, gjeogridet MacGrid® dhe gjeokompozitat e drenazhimit MacDrain®. Këto përdoren në veshjen e pikave për grumbullimin e toksinave, avullimin e pelgjeve dhe veshjet mbrojtëse për lagunat. Barrierat e kontrollit zakonisht përfshijnë gjeogridet e përforcuara të dherave ose struktura mbajtëse prej gabioni të cilat mbështesin materialeve të grumbulluara dhe rezervave.

 

Si i mbështesim ne sistemet e drenazhimit. Ngarkesat e mëdha nën pikat e grumbullimit të toksinave  ose rezervave mund të shkaktojnë ulje; gjeogridet Paralink®  me rezistencë shumë të lartë mund të përdoren në platformat bazale për të kufizuar uljet diferenciale, duke ruajtur performancën të sistemeve të drenazhimit.

 

AL

need more information maccaferri