Underground-Mine-i

Gama jonë e mundesive për mirëmbajtjen e minierave, tuneleve (hyrje horizontale) dhe shafteve(hyrje vertikale). Puna nëntokë përfshin  procese të nevojshme dhe aplikime të teknikave specifike për të nxjerrë minerale me vlerë. Ne ofrojnë zgjidhje të shumta për veshjen e tuneleve në mënyrë për të kontrolluar lëvizjen ose rënien e fragmenteve gjatë proceseve minerare.

Në varësi të rrezikut, këto zgjidhje përfshijnë rrjeta çeliku dhe me polimerë, ose fibra të përforcuara me çimento të sprucuar. Rrjetat tona me polimerë e rezistencë të lartë Pararib® për veshjen e tuneleve janë të bardha në ngjyrë, kundra zjarrit dhe të lehta për tu mbajtur në zonat e izoluara. Fibrat e çelikut Dramix® dhe fibrat polimere i shtohen çimentos së sprucuar për ta përforcuar atë dhe për të stabilizuar shaftet dhe tunelet lidhese me minieren dhe madje mund të zëvendësojë zgarën tradicionale të çelikut.

AL

need more information maccaferri