Mine-closure-i

Roli ynë në procesin e mbylljes së minierave. Mbyllja e minierave dhe restaurimi i ekosistemit është një prej aktiviteteve më të rëndësishmë në jetën e një miniere. Ne ofrojmë mbulime hermetike dhe sisteme drenazhimi për të parandaluar ujin sipërfaqësor të hyjë në depozitat. Instalimi i shpejtë i vegjetaionit dhe sistemeve për mbrojtjen ndaj erozionit i japin fund procesit të mbylljes së minierave.

Zgjidhjet tona për mbrojtje afatgjatë ndaj ujit. Shpeshherë është i nevojshëm sigurimi afatagjatë me struktura hidraulike kontrolluese për të menaxhuar ujin e shiut që vërshon në grumbullimet e mbetjeve. Këto zgjidhje variojnë nga zgjidhje të thjeshta afatgjata artificial për mbrojtjen nga erozioni deri tek strukturat me pendë që shuajnë shpejtësinë e rrjedhës së ujit dhe strukturat me dysheke që mbrojnë shtratin e lumit nga rënia e ujit, struktura të cilat përbëhen prej gabioni ose Materasi Reno®. Gama jonë e gjerë e stabilizimit artificial dhe ekologjik të dheut dhe zgjidhjet për mbrojtjen ndaj erozionit e bëjnë këtë të mundur.

AL

need more information maccaferri