spenax_gun

Tirante dhe Spirale

Kur mbledhim produktet rrjetë përdoren gjithashtu lidhës dhe fiksues.

Teli lidhës përdoret për të grumbulluar dhe lidhur produktet tona rrjetë të përdredhur dyfish. Tel lidhës përdoret gjithashtu dhe për të instaluar tel përforcues në gabionë ( të salduar e të përdredhur dyfish) dhe njësitë Terramesh® për një fasadë të mirë.

Tiranti përforcues, MacTies mund të përdoret gjithashtu për të përshpejtuar instalmin e përforcuesve në njësitë.

Spiralet me formë janë gjithashtu në dispozicion për mbledhjen e bashkuesve vertikalë të njësive të salduara të gaabionëve.

AL

need more information maccaferri