Sikkim1

Terramesh®

Sistemi ynë i ri Terramesh® është një sistem modular që përdoret për të formuar mure përforcues të dherave me fasadë shkëmbore (gjithashtu i njohur edhe si Dherat e Stabilizuar Mekanikisht) dhe argjinatura. Është përdorur gjerësisht në disa prej sistemeve më të rëndësishëm të infrastrukturës, duke përfshirë edhe strukturën më të gjatë në botë të dherave përforcuar prej 74 m gjatësi.

Në skarpata dhe struktura të gjata, mund të përdoret në lidhje me gjeogride tona kryesore të performancës së lartë ParaLink®, ParaGrid® dheMacGrid® WG.
Ajo konsiston në njësi të grumbulluara të rrjetës me telë dopio të përdredhur (hapja 8×10). Fasada e njësisë përbëhet nja një panel i pasëm dhe difragma në njësinë kryesore të fasadës, duke krijuar kështu ndarje në formë drejtkëndëshe që përdoren për izolimin e gurëve. Përforcimi me gjeogridë, fasada dhe mbulesa janë pjesë e vazhdueshme e panelit të rrjetës. Njësitë e sistemit Terramesh® janë në dispozicion në gjatësi standarte, pra ato nuk kanë nevojë të priten gjatë përdorimit në terren.

Me grumbullimin, njësia e fasadës mbushet me gurë të përshtashëm. Një mbushje strukturore vendoset mbi gjeogridet me dhera të përforcuar dhe ngjishet. Shtresa të njëpasnjëshme me Terramesh® vendosen më pas.

Njësitë Terramesh® fabrikohen me tela çeliku të veshur me galvanizim të rëndë GalMac® dhe veshje polimere.

Njësitë Terramesh® prodhohen në fabrikat tona në gjithë botën. Sistemi i prodhimit dhe menaxhimit në shumë nga fabrikat tona është i certifikuar në përputhje me ISO 9001.

Në disa fabrika, Sistemi i njësive Terramesh® është i prodhuar në përputhje me CPR – Construction Product Regulation 305/2011, nën markën EC në përputhje me ETA-13/0295. Sistemi i menaxhimit dhe prodhimit është i certifikuar në përputhje me ISO 9001 dhe ISO 14001 (në varësi të mjedisit të sistemit të menaxhimit).

Ju lutem, kontaktoni degën tuaj lokale të Maccaferrit në lidhje me më shumë detaje për përputhshmërinë me standartet dhe certifikimet në zonën tuaj.

AL

need more information maccaferri