wire-lacing2

Teli lidhës përdoret për të lidhur gabionët dhe gjithë produktet me rrjetë të përdredhur dyfish me njëri-tjetrin. Përdoret gjithashtu si tela për lidhje të brendshme të telave ose telave përforcues në gabionë, materasë dhe njësitë Terramesh.

AL

need more information maccaferri