nailing_2

Ankorat

Ne ofrojmë tipa të ndryshëm të ankorave që përdoren në lidhje me Sistemet tona MacRO për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve dhe katastrofave natyrore. Këto përdoren në aplikime të shumta sin ë fasadat e fiksuara (të shtrënguara me bullona) në kombinim me rrjetat tona.
Shufrat me Kapacitet të Lartë për Vetë-Shpime me një shumëllojshmëri në diametra, rezistencë të çelikut dhe mbrojtje të korrozionit, si ato të veshura nga proceset elktrolite, galvanizimit te fortë ose veshjet epoxy. Kokat e shpimit, bashkuesit, pllakat dhe bullonat janë gjithashtu në dispozicion për tju përshtatur kërkesve të projektit dhe kushteve të terrenit.
Shufrat me Thurje të Vazhdueshme – në dispozicion me një shumëllojshmëri në diametra, rezistencë të çelikut dhe mbrojtje të korrozionit, si ato të veshura nga proceset elktrolite, galvanizimit te fortë ose veshjet epoxy. Bashkuesit, bulonat e filetuar dhe pllakat janë gjthashtu në dizpozicion që ti përshtaten kërkesave të projektit.

Wire Rope

Kavoja jonë me tela është një aksesor si pjesë e sistemit tonë MacRO për mbrojtje ndaj rënies së shkëmbinjve dhe katastrofave natyrore.

Zakonisht përdoret për të mbështetur sistemet e rrjetave të sigurisë ose perde.

Pllaka Ankorimi

Ne furnizojmë me pllaka ankorimi për tju përshtatur kërkesave të projekteve për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve dhe katastrifave natyrore.
Me rrjetën tonë prej çeliku Steelgrid® HR, përdorimi i Pllakës HP lejon një transferim efikas të ngarkesave nga rrjeta në ankor si një prej komponentëve të Steelgrid® HR “Mesh Kit”. Ato ofrojnë një performancë optimal së bashku me Steelgrid® duke rritur sistemin mbajtes. Ato gjithashtu eliminojnë ndjeshmëritë ndaj ankorit te vendosur në aplikimet e siguruara perde apo me “profile të shtrënguara” .

AL

need more information maccaferri