SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaWeb®

Vijat ParaËeb® janë struktura planare të përbëra nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni. Vjat janë të përshtatshme për aplikime të përforcimit nëkombinim me muret betoni me panele fasadë.

Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projketimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietilenit është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar.

AL

need more information maccaferri