SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaLink®

Gjeogridet ParaLink® janë struktura planare që konsistonë në një rradhitje monoaksiale të vijave të gjeosintetikut kompozit. Çdo vijë e vetme gjatësore përbëhet nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni; vijat e vetme kryqëzohen nga vija polietileni jo rezistenete që i japin kompozitës një një formë rrjete.

Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projketimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietilenit është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar. Rezistenca standarte më e madhe në tërheqje e ParaLink është 1350 kN/m.

ParaLink® përdoret në aplikimet për përforcimet bazale me performancë të lartë dhe në strukturat me dhera të përforcuar të ekspozuar ndaj ngarkesave të mëdha.

AL

need more information maccaferri