SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaGrid

Gjeogridët ParaGrid® janë struktura unike planare të përbëra nga një rradhitje biaksiale të vijave gjeosintetike kompozit. Vijat përbëhen nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni.

Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projektimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietileni është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar.

AL

need more information maccaferri