MacMat®

FR-EP-MacMat_

MacMat® MacMat® është një gjeomat me filamente të trasha poliamide i projektuar për të siguruar sipërfaqen e skarpateve të parandalojnë erozionin e sipërfaqes të bjerë. MacMat® është një formë e stabilizuar UV tri dimensionale, me fibra sintetike jo të biodegradueshme, me presim në të ngrohte kur ata vihen njëri mbi tjetrin. Përdoret për në aplikim… Read more »

ParaWeb

SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaWeb® Vijat ParaËeb® janë struktura planare të përbëra nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni. Vjat janë të përshtatshme për aplikime të përforcimit nëkombinim me muret betoni me panele fasadë. Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projketimi 120 vjeçare dhe… Read more »

ParaLink

SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaLink® Gjeogridet ParaLink® janë struktura planare që konsistonë në një rradhitje monoaksiale të vijave të gjeosintetikut kompozit. Çdo vijë e vetme gjatësore përbëhet nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni; vijat e vetme kryqëzohen nga vija polietileni jo rezistenete që i japin kompozitës një një formë rrjete. Ato janë… Read more »

ParaGrid

SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

ParaGrid Gjeogridët ParaGrid® janë struktura unike planare të përbëra nga një rradhitje biaksiale të vijave gjeosintetike kompozit. Vijat përbëhen nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni. Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projektimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja… Read more »

MacDrain® W

BR-LF-MacLine-MacTex-and-MacDrain-for-landfills_

MacDrain® W MacDrain® W është një gjeokompozit drenazhimi për drenazhim planar. Është e përbërë nga një lidhje termike të një bërthame 3-dimensionale drenazhimi me monofilamente midis dy gjeotekstileve jo të endur që mund të performojnë gjithashtu edhe si shtresa ndarëse ose mbrojtëse. Bërthama 3D e veshur e drenazhimit ka një konfigurim “W” me kanale gjatësorë… Read more »

Gabionët – Welded

11

Ndërsa gabionët tanë me rrjetë teli çeliku të endur Të Përdredhur Dyfish përdoren në aplikime të vështira inxhinierike dhe gjeoteknke, gabionët e salduar janë shumë të famshëm në zbatimet arkitektonike, ose struktura me lartësi të vogël ku ka një rrezik minimal ndaj uljeve diferenciale. Filozofia e Gabionëve Welded (të salduar) është e ngjashme me njësitë… Read more »