CAN-HW-Gabions-and-Reno-mat-for-weirs

Materasët Reno®

E quajtur sipas një ndër shpikjeve të para të Maccaferrit mbi më shume se 100 vjet më parë, the Materasi Reno ® është tani i përdorshëm në veprat hidraulike dhe projektet për mbrojtjen ndaj erozionit në mbarë botën.

Materasët Reno tanë janë kafazë, të projketuar nga një rrjetë e endur gjashtëkëndore të përdredhur dyfish me tela çeliku. Të shitur si të ambalazhuar drejt, ata grumbullohen dhe mbushen me gurë në terren për të formuar struktura fleksible, të përshkueshme dhe monolite si përshembull në mbrojtjen e brigjeve lumorë apo në veshjet e kanaleve për mbrojtje ndaj erozionit. Materasët Reno janë të ndarë nga diafragmat e brendshme në ndarje uniforme.

Materasët Reno ® tona janë të përbërë nga një tel çeliku i cilësisë së lartë, i galvanizuar rëndë për të siguruar mbrojtje afatgjatë ndaj korrozionit. Një veshje shtesë me polimerë aplikohet në gabionët që do të përdoren në mjedise më të ashpër ose nëse kërkohet një projetkim me jetëgjatësi më të madhe.

Veshja jonë polimere PA6 i është shtuar gamës sonë të veshjeve mbrojtëse për të ofruar zgjidhje atyre projekteve që kërkojnë një mjedis të përmirësuar dhe performancë teknike në krahasim me rrjetat e veshura me PVC dhe HDPE që janë në treg.

Materasët Reno ® tona prodhohen në fabrikat tona në të gjithë botën. Sistemi i menaxhimit dhe prodhimit në shumë prej fabrikave tona është i certifikuar në përputhje me ISO 9001.

Në disa fabrika, rrjeta prodhohet në përputhje me CPR – Construction Product Regulation 305/2011, nën markën EC në përputhje me ETA-09/0414. Sistemi i menaxhimit dhe prodhimit
është i certifikuar në përputhje me ISO 9001 dhe ISO 14001 (n varësi të mjedisit të sistemit të menaxhimit).

Ju lutem, kontaktoni degën tuaj lokale të Maccaferrit në lidhje me më shumë detaje për përputhshmërinë me standartet dhe certifikimet në zonën tuaj.

AL

need more information maccaferri