ZA-PA-MacGrid-AR-for-asphalt-anti-crack-reinforcement_

MacGrid® WG

MacGrid® WG është një gjeogrid për përforcim të dherave, i përbërë nga një peshë molekualre e madhe, dhe fibra multifilamente me poliestër më rezistencë të lartë ne tërheqje.

Fibrat enden së bashku nën tërheqjen e një makinë dhe të veshura me një mbështjellje polimeri. Gjeogridet MacGrid® wG përdoren për shumicën e aplikimeve për përforcimin e dherave si skarpatat me dhera të përforcuar si dhe kur kërkohet kosolidim i dherave dhe mbështetje.

Gjeogridet MacGrid® WG janë të projektuar për të qënë të qëndrueshëm mekanikisht dhe kimikisht, dhe rezistent ndaj degradimit biologjik.

AL

need more information maccaferri